SOL·LICITUD D’ESPAIS EMAC

Escola Municipal de Música i arts escèniques de Ciutadella

 • Les persones o entitats que facin ús d’un espai de l’EMAC estan obligats al compliment de les normes establertes.
 • La sol·licitud es farà per escrit a través del model o a través de la web www.emacciutadella.com.
 • L’acceptació i confirmació es farà per escrit a través del correu electrònic.
 • No es permet fumar ni beure alcohol en cap espai.
 • No es permet el canvi de lloc de material i en cas que sigui necessari per dur a terme l’activitat s’haurà de deixar de la mateixa manera que s’ha trobat.
 • No es pot agafar material sense permís previ de la direcció de l’escola.
 • En tot moment s’ha de respectar la resta d’usuaris, veïns, entitats que competeixen espais sobretot en horaris nocturns.
 • S’ hauran de respectar l’horari per al qual se’ls ha cedit l’ús, tant d’entrada com de sortida.
 • Els espais utilitzats hauran de quedar nets i endreçats, lliures de qualsevol material. En qualsevol cas, se n’haurà de garantir l’ús posterior en perfectes condicions, per la qual cosa les instal·lacions s’hauran de deixar tal com les han trobades.
 • Només s’han d’utilitzar l’espai autoritzat i les zones d’accés a aquest sense accedir a la resta de dependències.
 • La persona o entitat a qui es deixa l’espai es farà càrrec de la vigilància i del control de les instal·lacions, especialment de l’accés a aquestes.
 • L’accés a les instal·lacions es limita a les persones que es corresponen amb l’activitat autoritzada
 • No es podrà cedir, traspassar, autoritzar, arrendar,… a tercers l’espai que se li ha autoritzat per al seu ús, ni consentir l’entrada a persones alienes a la persona o entitat autoritzada, ni fer duplicats de les claus que se’ls faciliti.
 • La persona o l’entitat podrà, únicament i exclusivament, fer ús de les instal·lacions amb la finalitat per a la qual ha estat autoritzat.
 • La persona usuària o l’entitat es compromet a comunicar a la direcció qualsevol incidència que detecti a l’espai autoritzat o al seu entorn.
Aquesta web utilitza cookies pròpies. En fer clic en el botó Acceptar, acceptes l ús d aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per a aquests propòsits.   
Privacidad
Obriu WhatsApp
1
Escola Municipal Música, Arts escèniques
EMAC, necessites ajuda?